Academic Audit 2020-21

 

            ACADEMIC AUDIT 2020-2021
FORMAT 1 VIEW
FORMAT 2 VIEW
ATR ON PEER TEAM RECOMMENDATIONS VIEW
ATR ON ACADEMIC AUDIT SUGGESTIONS

VIEW

FORMAT 3

SL.

No.

SUBJECT

 

Name Sri/Smt/Kum

SL.

No.

SUBJECT

 

Name Sri/Smt/Kum

1

Principal(1)

1

Dr. K. Bhagya Lakshmi

48

Psychology (1)

1

G. Venkateswarlu

2

Principal(1)

Sup. Num.

2

Dr. N. Ramesh Babu

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commerce (13)

1

G. Karunasri

3

 

 

 

 

 

 

 

 

English(9)

1

K.L.C. Devi

50

2

Dr. K. Naveena

4

2

A. Rosalind

51

3

Dr. K. Sudhakara Rao

5

3

Dr. D. Rajyalakshmi

52

4

Dr. M.Syambabu

6

4

Dr. PLN. Dasu

53

5

E. Sunitha

7

5

P Ramakrishna Das

54

6

Dr. C Bramhaiah

8

6

J Kavitha

55

7

KSG Sucharitha

9

7

Dr. G. Divya

56

8

B. Ramakrishna

10

8

Dr. C. Chandra Sekhar

57

9

Ch. Lakshmi Bharathi

11

9

Vacant

58

10

T Deepthi

12

Sanskrit(1)

1

Dr. U V Ramanamurthy

59

11

Dr. D.Ch. Appa Rao

13

Hindi(1)

1

Dr. A. Bhanuprasad

60

12

J Santhi Bai

14

 

 

 

Telugu(4)

1

Dr. Y Srilatha

61

13

Vacant

15

2

Dr. KRG Seshu Kumar

62

Public Admin.,(1)

1

M. Padmanabham

16

3

Dr. N A Margaret

63

 

Statistics(2)

1

K Ashok

17

4

N. Srikanth

64

2

P. Ramesh

18

 

 

 

 

 

Mathematics (6)

1

K.V.Nagalakshmi

65

 

 

 

 

History(5)

1

B. Prakasam

19

2

M. Lakshmana Dasu

66

2

K Ajayi Babu

20

3

Dr. Md. Mastan

67

3

A Uma Tarangini

21

4

Dr. G. Lalitha

68

4

MSK Krishnajyothi

22

5

Dr. K. Rajanikanth

69

5

EN Mounika Sai

23

6

Dr. Shaik Sajana

70

 

 

Botany(3)

1

G. Swapna

24

 

 

 

Computer Science(4)

1

G. Vijayadeep

71

2

V. Naga Padmavathi

25

2

V. Lakshmi Sarvani

72

3

Dr. Ch. SrinivasaReddy

26

3

Ch. Bharat Kumar

73

 

Bio Chemistry(2)

1

S.V. Tahaseen(Ph.D)

27

4

J Sarada Lakshmi

74

2

Vacant

28

 

 

 

 

 

 

Physics & Electronics (8)

1

P. Sailaja

75

 

Micro Biology(2)

1

D. Jyothi

29

2

Dr. R. Kameswari

76

2

Dr. K. Aruna

30

3

Dr. K. Sujatha

77

 

 

Political Sci.,(3)

1

Dr. DSVS Bala

Subrahmanyam

31

4

B. Nagamani

78

2

N Sri Charitha

32

5

T V Vakula Priya

79

3

Dr. K Ramesh

 

33

 

6

T.V. Rambabu

80

 

 

 

Economics (4)

1

Dr. B Subha

34

7

V. Umalakshmi

81

2

Dr. B Narayana Rao

35

8

J Nageswara Rao

82

3

Dr. B Sudhakara Rao

36

 

 

 

 

 

 

 

Chemistry(8)

1

Dr. V. Srinivasa Rao

83

4

N. John Sukumar

37

2

KVS Prasad

84

 

Physical Education(2)

1

Dr. M. Koteswara Rao

38

3

Dr. G. Nagarjuna

85

2

Dr. D Yugandhar

39

4

G.V. Swaroop Singh

86

 

Philosophy (2)

1

Vacant

40

5

Dr. M. Malyaadri

87

2

Vacant

41

6

N. Lakshmi Janaki

88

Sociology

1

Vacant

42

7

Dr. Shaik Beebi

89

Librarian (1)

1

TPV Sagar

43

8

Dr. PRG Nallappa Reddy

90

AO/DDO

1

Smt. N Pushpa Rani

44

 

 

 

Zoology(3)

1

Dr. M. Vijaya Kumar

 

 

45

2

ALK Krupavaram

 

 

46

3

N Suneetha

 

 

47

4

B. Vedavathi (ODB)

 

 

 

 

SL.

No.

SUBJECT

 

Name Sri/Smt/Kum/Dr.

SL.

No.

SUBJECT

 

Name Sri/Smt/Kum/Dr.

1

Telugu (PG)

1

N Nandini(PG)

19

Philosophy

1

G Viswarani(UG)

2

 

 

 

 

 

Computer Science/ Comp.

Applns.,

1

DPV Phani Raj

Kumar(PG)

20

Social Work

1

D Naveen Kumar (PG)

3

2

T Karuna Latha(PG)

21

Political Sci.,

1

K Narasimha Rao(UG)

4

3

T. Pavani(UG/CA)

22

BioChemistry

1

E Sarojini Devi(UG)

5

4

U. Vinod Kumar(UG)

23

Food Tech.,

1

Dr. K Anuradha(UG)

6

5

A Manoj Kumar(UG)

24

Journalism

1

A. Chandra

Sekharachari (UG)

7

6

J.P. Pravallika(UG)

25

 

 

 

 

Commerce

1

T Indira (CF)(UG)

8

7

S. Tejaswini(UG)

26

2

K. Snehalatha(PG)

9

 

 

Mathematics

1

Sk. Parveen(PG)

27

3

T. Gayatridevi(PG)

10

2

MV LakshmiSirisha(PG

28

4

Razia Sultana(UG)

11

3

Dr. KV Rama Rao(UG)

29

5

R Prasanthi(PG)

12

 

Psychology (PG)

1

S. Harsha Sadgun(PG)

30

 

 

Urdu Medium Lecturers (UG)

1

Syed Rasiqa Fathima

13

2

M Sudheer Kumar(PG)

31

2

Gani Abdul Quddus

14

 

 

English

1

D Samatha (UG/CF)

32

3

Afroz Begum

15

2

K Nageswara Rao(PG)

33

4

Sk Dilshad

16

3

L Suneetha(PG)

34

 

Economics

1

Dr. K. Chandra

Sekhar(PG)

17

 

Chemistry

1

P Krupani(PG)

35

2

Dr. G. Jhansi(PG)

18

2

M. Jyothi(PG)

36

Horticulture

1

I Prasanthi (UG)